Kontraindikacije za ugradnju implanata -

Kontraindikacije za ugradnju implanata

Home » Kontraindikacije za ugradnju implanata

Pre nego što se pristupi ugradnji implanta, potrebno je podrobno ispitati istoriju bolesti, kako bi se utvrdilo da li postoji rizik od kontraindikacija izazvanih određenim zdravstvenim problemima.

U nastavku možete videti u kojim situacijama ugradnja implanta može da bude kontraindikovana.

Apsolutne kontraindikacije:
 • Ako pacijent boluje od mentalnih poremećaja
 • Ako pacijent ima rak
 • Ako se podleže radioterapiji
 • Ako se podleže hemoterapiji
 • Ako pacijent boluje od osteoporoze
 • Ako pacijent boluje od alkoholizma
 • Ako pacijent boluje od nekih hematoloških bolesti
 • Ako pacijent boluje od nekih sistemskih bolesti
 • Ako pacijent ima nestabilni dijabetes
Relativne kontraindikacije:
 • Ako je pacijent mlađi od 16 godina
 • Ako postoji atrofija vilične kosti
 • Ako pacijent boluje od kardiovaskularnih bolesti
 • Ako pacijent boluje od reumatksih bolesti
 • Ako pacijent boluje od bolesti bubrega
 • Ako pacijent boluje od bolesti jetre
 • Ako postoji problem sa radom žlezda
 • U trudnoći
 • Ako postoji bolest desni – potrebno je prethodno pristupiti parodontalnom lečenju
 • U slučaju malokluzije-potrebno je prethodno pristupiti ortodontskom lečenju
 • Ako je pacijent pušač
 • Ako postoji potpuno odsustvo higijene