Eurodentist Archives -

Category Archive for "Eurodentist"

Razgovor sa jednim od zubara Eurodentista

Profesionalna etika Eurodentista počiva na tri osnovna principa: Zdravlje, Zadaovoljstvo i Spokoj naših pacijenata. Iz tog razloga naše zubare biramo sa najvećom mogućom pažnjom i prema veoma visokim kriterijumima. Školovani na najboljim fakultetima u srbiji i Evropi, naši zubari su…

Read More